Ανάπτυξη Λογισμικού

Η Entrasoft ασχολείται με την εξιδεικευμένη ανάπτυξη λογισμικού φροντίζοντας ταυτόχρονα την διαρκή εξέλιξη των πλαισίων ανάπτυξης των εφαρμογών της, έχοντας ταυτόχρονα μειώσει το κόστος και την επικινδυνότητα. Με βάση τα παραπάνω έχει αναπτύξει την ραγδαία εξέλιξη υλοποίησης τεχνολογιών για πολλαπλές πλατφόρμες εφαρμογών όπως mobile, cloud, desktop, μέσω δικής μας προσαρμοσμένης μεθοδολογίας ανάπτυξης και υλοποίησης προτύπων.