Ασφάλεια Πληροφοριών

Η Entasoft εφαρμόζει Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών.

  • Βασιζόμενη στον κανονισμό GDPR συλλέγει,διαχειρίζεται και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών που συναλλάσονται μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η Entrasoft μελετά, επεξεργάζεται, αναπτύσσει και δίνει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για επιχειρηματικές εφαρμογές σε περιβάλλον διαβαθμισμένης ασφάλειας.
  • Προστασία πληροφοριών από διαδικτυακή η άλλη απειλή.
  • Διαχείριση και καταγραφή περιστατικών ασφάλειας.
  • Επεξεργασία, και καταγραφή όλων των δεδομένων με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων σας..
  • Διαρκής αξιολόγηση και διασφάλιση των κινδύνων, με ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας, όσον αφορά την διακίνηση της πληροφορίας,μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων.