Επιχειρηματικές Εφαρμογές

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες τεχνολογικές εφαρμογές και λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις, προωθεί καινοτόμες υπηρεσίες προς βελτίωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πελατών της.

  • Μεταξύ αλλων χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως mobile, cloud, εφαρμογές δικτύων κ.α.
  • Η Entrasoft παράγει λύσεις σε τομείς εφαρμογών όπως : CRM και ERP
  • Επίσης εφαρμογές που δίνουν λύση σε συνεργασίες και ηλεκτρονικό εμπόριο B2B, B2C εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η Entrasoft έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις, κοιτώντας παράλληλα στο μέλλον μαζί με την επιχείρηση ή οργανισμό πελάτη. Αυτό αποτελεί μια επένδυση, η οποία διασφαλίζει την ηγετική θέση του πελάτη και του παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.