Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Entrasoft υιοθετεί διαδικασίες και πρακτικές που δίνουν ώθηση στην ενίσχυση των αξιών της ομαδικής κοινωνικής ευθύνης.Αυτό εκφράζεται μέσα από διάφορες δυναμικές δράσεις που υποστηρίζουν την προσφορά μας σε διάφορες παραμέτρους οι οποίες αφορούν τα παρακάτω:

 

  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • τοπική κοινωνία
  • κοινότητες
  • ομάδες
  • κοινωνική προσφορά