Όραμα – Αξίες

To όραμά μας

Η Entrasoft οραματίζεται έναν κόσμο ψηφιακής τεχνολογίας και υπολογιστικών συστημάτων εξειδικευμένο, έτσι ώστε άνθρωποι και
επιχειρήσεις να ανακαλύπτουν τις δυνάμεις τους και να τις χρησιμοποιούν έχοντας την βοήθεια και εξυπηρέτηση μας, απλοποιώντας την πολυπλοκότητα, μέσω καινοτόμων πρακτικών, βρίσκοντας γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.

 

Οι αξίες μας

Οι αξίες οι οποίες διέπουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι :

  • πνεύμα συνεργασίας
  • αποτελεσματικότητα
  • εντιμότητα